เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพสต์ภาพกราฟิกพร้อมข้อความว่า ขอบคุณทุกๆ ภาคส่วนที่ช่วยกัน ร่วมมือในการกระจายและฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มครับ ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนในการจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติม ขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข และทีมงานท่านรองนายกฯ ที่ช่วยประสานงานต่างๆ จนได้วัคซีนมาให้ประชาชน ขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ให้สถานทูตไทยช่วยประสานงาน ขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุนและช่วยประสานงาน ขอบคุณทีมงานจิตอาสาที่ช่วยกันทุกวันรวมวันหยุดในการฉีดวัคซีนและงานอื่นๆ ขอบคุณ พอสว.ที่ช่วยเร่งการฉีดวัคซีนให้ในท้องถิ่นไกลๆ ขอบคุณองค์กรที่ช่วยสนับสนุนจัดวัคซีนไปให้กลุ่มคนในองค์กร ทำให้วัคซีนซิโนฟาร์มทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณภาษีประเทศสักบาทเดียว และขอบคุณประชาชนทุกๆคนที่อดทนทยอยรอรับวัคซีนกันครับ ต่อไปวัคซีนในเด็กเร็วๆนี้ครับ

รายงานการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (syringe) รวมฉีดให้ประชาชนทั่วประเทศแล้วจำนวน 6,354,082 โด๊ส

(syringe) ภาคกลางรวมกรุงเทพมหานคร ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มมากที่สุดรวม 3,685,453 โด๊ส รองลงมาตามลำดับได้แก่ (syringe) ภาคตะวันออก 788,726 โด๊ส (syringe) ภาคใต้ 602,932 โด๊ส (syringe) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 477,494 โด๊ส (syringe) ภาคตะวันตก 385,058 โด๊ส (syringe) ภาคเหนือ 214,419 โด๊ส 

10 จังหวัดที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มมากที่สุด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 1,375,097 โด๊ส 2.ปทุมธานี 657,308 โด๊ส 3.ชลบุรี 624,682 โด๊ส 4.สมุทรปราการ 500,246 โด๊ส 5.พระนครศรีอยุธยา 287,818 โด๊ส 6.ตรัง 171,166 โด๊ส 7.นครปฐม 169,328 โด๊ส 8.ระยอง 166,928 โด๊ส 9.สงขลา 162,828 โด๊ส และ 10.กาญจนบุรี 153,564 โด๊ส ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

#ซิโนฟาร์ม #SINOPHARM #ฉีดวัคซีนช่วยชาติ #ก้าวผ่านCOVIDไปด้วยกัน #COVID19 #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต