จากกรณีศาลฎีกาฯ นักการเมือง ได้พิพากษาจำคุก ส.ส.ภูมิใจไทย 3 ราย ประกอบไปด้วย นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย นายภูมิศิษฏ์ คงมี อดีต ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และ นางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พ้นจากตำแหน่ง ตัดสิทธิทางการเมือง และจำคุกคนละ 9 เดือน ไม่รอลงอาญา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
-ด่วน! ศาลฎีกาฯสั่งจำคุก 9 เดือน ไม่รอลงอาญา ‘นาที-2ส.ส.ภูมิใจไทย’ เซ่นปมเสียบบัตรแทน

ทีมข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ ได้รวบรวมข้อมูลประวัติของ นางนาที รัชกิจประการ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ว่ามีเส้นทางการเมืองและความเป็นมาอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

สำหรับประวัติของ นางนาที รัชกิจประการ หรือ ดร.นาที รัชกิจประการ เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2502 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก Sommerset University ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาเอกจากคณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สมรสกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

นอกจากนี้ เธอยังประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร และรีสอร์ทในจังหวัดสระบุรี ต่อมาได้รับเลือกเป็นประธานสภาพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง และในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 เธอได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ เธอยังได้เข้าร่วมงานการเมืองกับกลุ่มเพื่อนเนวิน และได้รับมอบหมายหน้าที่เลขานุการประธานรัฐสภา (นายชัย ชิดชอบ) กระทั่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เธอได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย และได้รับการแต่งตั้งเป็นเหรัญญิกของพรรคภูมิใจไทย ในปี พ.ศ. 2555

กระทั่งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำพิพากษาสั่งจำคุก นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นเวลา 1 เดือน โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา เป็นเวลา 1 ปี ปรับเงิน 4,000 บาท ด้วยข้อหาแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ

จนล่าสุด ศาลฎีกาฯ นักการเมือง ได้พิพากษาจำคุก ส.ส.ภูมิใจไทย ทั้ง 3 ราย พ้นจากตำแหน่ง ตัดสิทธิทางการเมือง และจำคุกคนละ 9 เดือน ไม่รอลงอาญา..