สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ว่า กระทรวงสาธารณสุขของแอฟริกาใต้ และโรงเรียนแพทย์อีกหลายแห่งในประเทศ เริ่มการทดสอบทางคลินิกระยะที่สาม ร่วมกับบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเป็นการทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 "โคโรนาแวค" ให้กับกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 17 ปี จำนวน 2,000 คน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าว กับอาสาสมัครอายุน้อยในโลกจริง
ขณะเดียวกัน ยังมีกลุ่มตัวอย่างในช่วงวัยเดียวกันอีก 12,000 คน ในชิลี เคนยา ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เตรียมเข้าร่วมการทดลองครั้งนี้กับซิโนแวคด้วย 
africanews
ปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 ในแอฟริกาใต้ อยู่ที่ประมาณ 2.85 ล้านคน มีสัดส่วนคิดเป็น 35% ของผู้ป่วยทั้งทวีปแอฟริกา ส่วนสถิติผู้เสียชีวิตสะสมมีจำนวนประมาณ 84,700 ราย
ขณะที่มีประชากรเพียง 7 ล้านคน จากประมาณ 60 ล้านคนทั้งประเทศ ได้รับวัคซีนครบแล้ว โดยเป็นวัคซีนแบบฉีดเข็มเดียว ของจอห์นสันแอนด์จอห์สัน หรือแบบฉีดสองเข็มของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ซึ่งรัฐบาลแอฟริกาใต้เพิ่งอนุมัติฉุกเฉิน ให้มีการใช้งานวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค กับผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป อนึ่ง 28% ของประชากรในแอฟริกาใต้ มีอายุยังไม่ถึง 15 ปี.

เครดิตภาพ : REUTERS