สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 13 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 12,583 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,420 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 163 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,365,893 ราย หายป่วยกลับบ้าน 16,304 ราย หายป่วยสะสม 1,220,732 ราย กำลังรักษา 132,113 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 132 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 14,485 ราย