สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 14 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 11,786 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,515 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 271 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,377,679 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,738 ราย หายป่วยสะสม 1,235,470 ราย กำลังรักษา 129,025 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 136 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 14,621 ราย