นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง​ ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of vocational Manpower Networking Management :CVM) สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี (วษท.สุพรรณบุรี) อ.ด่านช้าง โดยมีนายถาวร ทิพวรรณ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เข้าร่วม

นายถาวร ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์ดังกล่าวเป็นนโยบายของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ที่เร่งด่วนเรื่องการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัด โดยได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเชี่ยวชาญเฉพาะทาง​ 25​ แห่ง ซึ่ง​ วษท.สุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นเพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาพืชศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการเทคโนโลยีเกษตรและอาหารปลอดภัย “ด่านช้างกรีนฟาร์ม” นิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองมาตรฐาน GAP นิทรรศการความร่วมมือวิจัยและพัฒนา “To be Smart Farmer” นิทรรศการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย นิทรรศการความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปลากัดฮาล์ฟมูน มาตรฐาน GAP นิทรรศการการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิล​ “ปลาของพ่อ” อีกด้วย