• กล้วยไม้ดิน หัวใต้ดินทรงรูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลางหว้างถึง 2.7 ซม.
  • ใบ จำนวน 2-3 ใบ เจริญไม่เต็มที่ในช่วงที่ออกดอก แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ ถึงรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 3.5-5.5 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายใบแหลม
  • ช่อดอก ออกที่โคนหัวใต้ดิน แบบช่อกระจะ มักยาวกว่าลำต้น จำนวน 2-5 ดอก
  • ดอก บานเต็มที่กว้าง 2-2.5 ซม. สีเขียวถึงสีเหลืองแกมเขียว
  • กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ ถึงรูปขอบขนานแกมไข่กลับ กลีบปากรูปไข่ ปลายกลีบคอดกิ่วเล็กน้อย ปลายกลีบปากยาวตรงจนถึงม้วนงอ กลางกลีบปากมีต่อขรุขระ