เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่ ศปก.อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดย นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ในฐานะประธานศปก.อำเภอเกาะสมุย ได้วางมาตรการป้องกันการเรียกค่าโดยสารที่แพงไม่เป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว ก่อนที่จะเปิดเกาะในรูปแบบ สมุย พลัส โมเดล รับนักท่องเที่ยวในวันที่ 15 ก.ค. นี้ จึงได้ทำแอพพลิเคชั่นสมุยพลัสขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียกหรือจองการใช้บริการรถแท็กซี่ รถโดยสาร รถรับจ้างสาธารณะ โดยการจัดเก็บค่าโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น “สมุย พลัส” ได้

สำหรับแอพพลิเคชั่นสมุย พลัส ผู้ให้บริการรถรับจ้างจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับเทศบาลนครเกาะสมุย ทุกครั้งที่ให้บริการผู้ให้บริการรถสาธารณะจะต้องสแกนคิวอาร์โค้ดสมุยเฮลธ์ พาส ที่นักท่องเที่ยวได้ลงทะเบียนไว้ตอนเดินทางเข้าเกาะสมุย ซึ่งทุกครั้งที่มีการสแกนข้อมูลของผู้ให้บริการ และนักท่องเที่ยวจะถูกบันทึกข้อมูลไว้ การเตรียมความพร้อมดังกล่าว ศปก.อำเภอเกาะสมุยได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เป็นผู้จัดอบรมให้ความรู้และแนวทางปฎิบัติกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะรถแท็กซี่จะต้องคิดอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามมิเตอร์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ สำหรับแอพพลิเคชั่น สมุย พลัส ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำให้ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด

จากการลงพื้นที่สอบถามผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ในเรื่องนี้ นายศักรินทร์ บุตรเรืองศักดิ์ อาชีพขับรถแท็กซี่มิเตอร์ บอกว่า สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการตนเองจะเปิดมิเตอร์ทุกครั้ง เริ่มต้นกิโลเมตรที่ 1 ถึงกิโลเมตรที่ 2 คิดที่ราคา 100 บาทกิโลเมตรต่อไปกิโลเมตรละ 20 บาท กรณีรถติดจะคิดนาทีละ 5 บาท ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก แต่บางครั้งก็เจอปัญหาลูกค้าต่างชาติว่าราคาแท็กซี่ป้ายเหลืองแพงกว่ารถแกร็บคาร์

ขณะที่นายประจักษ์ เพชรพรหม อาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง กล่าวว่า ปัญหาลูกค้าร้องเรียนเรื่องค่าโดยสารแพงไม่ค่อยมี ก่อนจะให้บริการได้นำป้ายราคาให้ลูกค้าดูทุกครั้งตามระยะทางใกล้หรือไกล ราคาไม่แพง ลูกค้ามีความประทับใจ

ขณะที่ นายวรกิตติ ไชยชนะ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า ราคาค่าโดยสารของรถสาธารณะในพื้นที่เกาะสมุยที่มาวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่จะเปิดการท่องเที่ยวในวันที่ 15 ก.ค. นี้ รถที่เข้าสู่กระบวนการทั้งหมดจะต้องเป็นรถที่ถูกต้องว่าเป็นรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และรถยนต์ธุรกิจบริการ ตอนนี้ได้มีรถเข้ามาลงทะเบียนไว้แล้วประมาณร้อยละ 80 ของรถโดยสารสาธารณะทั้งหมด และเข้ามารับการอบรมข้อชี้แจงในการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานของ ศปก.อำเภอเกาะสมุย.