เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล  รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ห่วงใยถึงปัญหาหนี้ในระบบของประชาชน ซึ่งสั่งการให้ทุกกระทรวงรวบรวมปัญหาหนี้ในระบบ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น ตนในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของศธ.ได้จัดทำข้อมูลหนี้ครูทั้งระบบให้นายกรัฐมนตรีรวบรวมในการแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบของประชาชนแล้ว ซึ่งมีนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เข้าร่วมคณะกรรมการแก้หนี้สินของประชาชนรายย่อยของนายกรัฐมนตรีด้วย อย่างไรก็ตามตนเชื่อการแก้ปัญหาหนี้ตามนโยบายของรัฐบาลจะช่วยให้ปลดล็อกข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้ได้ในภาพรวม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแก้ปัญหาหนี้ครูนั้นในเร็วๆ นี้ ตนจะประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้ครูของศธ. เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ครูให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะแบ่งกลุ่มการแก้หนี้ครูออกเป็น กลุ่มสีแดง เหลือง และเขียว ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในกลุ่มสีแดง คือ กลุ่มครูที่มีหนี้วิกฤติหนักไม่เหลือเงินใช้ในบัญชี ซึ่งครูกลุ่มนี้เป็นครูกลุ่มที่เกษียณอายุราชการไปแล้วประมาณหลักพันคน เรื่องใดที่สามารถแก้ปัญหาให้ครูได้ก็จะทำทันที เช่น การเจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้น  ซึ่งจะนำแนวทางการแก้ปัญหาจากนายกรัฐมนตรีมาเป็นต้นแบบในการแก้หนี้ครูของศธ.ด้วย ทั้งนี้พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ได้ติดตตามการแก้ปัญหาหนี้ครูและต้องการให้การแก้ไขหนี้สินของครูเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อครูจะได้มีความสุขในการสอน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเรียนดีมีความสุข