โซน 1 จุดประกาย จุดประกายแสงแรกในตัวคุณ ลงทะเบียนรับ RFID แปลงร่างเป็น AVATAR ผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้า

โซนที่ 2 Elextro sphere โลกใหม่ Right Carbon นิทรรศพลังงานแห่งอนาคตกับการสร้างประสบการณ์ร่วมในโลกเสมือน พาทุกคนร่วมเดินทางไปสัมผัสความรู้สึกเมื่อโลกที่เราอาศัยอยู่ต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง และความงดงามของโลกแห่งจินตนาการที่ทุกสรรพสิ่งอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ในดินแดนคาร์บอนเรืองแสง ผ่านเทคนิค Interactive
Immersive Experience & Theater 6D-8K ภาพยนตร์ 6 มิติ บนจอภาพยนตร์ขนาดยักษ์ความยาวถึง 30 เมตร

โซน 3 คืนสู่สมดุล สัมผัสชีวิตอนาคตที่มีความสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี

โซน 4 สายนํ้าแห่งความภูมิใจ สัมผัสภารกิจในการดูแลชุมชน ตั้งแต่ป่าต้นนํ้าสู่สายนํ้าเจ้าพระยาควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

โซนที่ 5 Right Carbon สร้างสมดุลคาร์บอน ชวนไขความลับจักรวาล แกะร่องรอยปริศนาผู้อยู่เบื้องหลังภาวะโลกเดือด ภายใต้นิทรรศการคาร์บอนคือผู้ร้ายจริงหรือ และพาย้อนเวลาสู่ก้าวแรกแห่งการค้นพบพลังงานไฟฟ้าในนิทรรศการพลังงานขับเคลื่อนชีวิต เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยนํ้าไฮบริด โรงไฟฟ้าพลังนํ้าแบบสูบกลับ และนิทรรศการ EGAT Carbon Neutrality เรียนรู้นวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายใต้กลยุทธ์ “Triple S ลด ชดเชยกักเก็บ” ของ กฟผ. อาทิ การปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน การผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลม ยานยนต์ไฟฟ้า

โซน 6 โลกที่ยั่งยืน สำรวจโลกพลังงานไฟฟ้าการบริหารจัดการกับการใช้ไฟฟ้าจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

และ โซน 7 แสงนิรันดร์ ประมวลผลการเรียนรู้และรวมพลังสร้างแสงแห่งสุขนิรันดร์

ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เข้าชมฟรี สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ โทร. 0-2436-8953.