เมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 3 เม.ย.  นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงระยะนี้จนถึงวันที่ 8 เม.ย. ค่าฝุ่น กทม. มีแนวโน้มสูงขึ้น แม้ว่าจะมีอัตราการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี เนื่องด้วยสาเหตุ 3 ข้อ คือ

1. ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ทิศทางลมเป็นทิศตะวันตก ต่างจากวันอื่นๆ ที่มาจากอ่าวไทย (ลมสะอาด)

2. ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS รายงานว่า ในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน พบ Hot spots ในช่วง 24 ชม. ค่อนข้างมาก

3. วันที่ 9 – 10 เม.ย. อัตราการระบายจะลดลงจากปัจจุบันทำให้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แต่คาดการณ์ว่าทิศทางลมจะกลับมาเป็นจากอ่าวไทย

เกณฑ์สีเหลือง (ระหว่าง 25-37.5 มคก./ลบ.ม.) ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร

เกณฑ์สีส้ม (ระหว่าง 37.6-75 มคก./ลบ.ม.) ขอให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง: ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ทั้งนี้หากมีอาการทางสุขภาพผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรปรึกษาแพทย์

ขณะที่ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร

:ประจำวันพุธที่ 3 เม.ย.67 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่น PM2.5 ตรวจวัดได้ 18.3-34.7 มคก./ลบ.ม. พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง.