น้อง ๆ หลายท่านทราบว่าทางกระทรวง อว.มีนโยบายในการปฏิรูปมากมาย และในแต่ละมหาวิทยาลัยท่านอธิการ และผู้บริหารก็ต่างเอาจริงเอาจัง แต่การเปลี่ยนแปลงช่างเชื่องช้า ไม่ทันใจ พวกเขาจึงมาจับกลุ่มกันเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

น้อง ๆ มีสมมุติฐานว่า ถ้าพวกเขาเปลี่ยนอาจารย์ได้ น่าจะเปลี่ยนคุณภาพการศึกษาได้ทันที ไม่ต้องรอนโยบาย ที่มัวแต่ดีครับนาย ใช่ครับท่าน น้อง ๆ หาข้อมูลมาว่า มีอาจารย์มหาวิทยาลัยและบุคคลากรทางการศึกษาอยู่ราว 2 แสนกว่าคน ที่สอนนักศึกษาอยู่เกือบ 2 ล้านคน

ในห้องระดมสมอง มีนวัตกรรมอยู่หลายอย่างที่กำลังพัฒนา ล้วนแล้วแต่ล้ำๆทั้งนั้น อาทิ

  1. HELMET 21 หมวกเปลี่ยนความคิดครู ใส่ตอนสอน เพื่อยิงคลื่นไฟฟ้าเข้าไปในแกนสมองแบบ Neuralink สลายความคิดเดิมจากศตวรรษที่ 20 ทั้งช่วยปรับจูนให้อาจารย์เปิดรับความจริงของโลกในศตวรรษที่ 21 ด้วย
  2. VIEGO ยาเม็ดลดอีโก้ของเหล่าศาสตราจารย์ ยาเม็ดสีฟ้า ปรับระดับอีโก้ให้เหมาะสม เมื่อไรเป็นน้ำเต็มแก้วก็จะระบายออก บางอย่างไม่รู้บ้างก็ได้ ไม่แบ่งชนชั้นคนตามความโง่เขลา มีขนาดที่เหมาะสมกับ ศ. รศ. และ ผศ.
  3. IMAGINATION PIPE ยาสูบเพิ่มจินตนาการ ที่มีควันให้ อจ. ความเคลิบเคลิ้ม ไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ต้องจินตนาการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการทำงานในโลกความจริง นำมาเติมเต็มขบวนการเรียนรู้
  4. GLOVE17 ถุงมือสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมักจะเซ็น MOU กับสถานประกอบการแล้วไม่ลงมือทำให้เกิดความร่วมมือที่แท้จริง ถุงมือนี้จะคอยติดตาม มีโปรแกรมให้มือของ อจ. โทรหา ไปคุย พานักศึกษาไปฝึกงาน และถ้าไม่ทำความร่วมมือให้ก้าวหน้าก็จะส่งกระแสไฟอ่อนๆไปกระตุกเตือนเป็นระยะ
  5. OUT OF THE BOX SHOE รองเท้านอกกรอบ กระตุ้นการเดินไปสถานประกอบการ ใช้กับGlove17 ได้ มีโปรแกรมให้อาจารย์เดินออกจากคอกงานวิจัย ไปสู่บริษัทต่างๆ และโลกแห่งความจริง พื้นรองเท้าออกแบบให้นุ่มสบาย ให้อาจารย์มีความสุข มั่นใจในการเดินออกไปร่วมทำงานกับภาคส่วนอื่นๆอย่างอ่อนน้อม
  6. VOICE OF TRUTH กล่องเสียงแปลภาษาวิชาการที่สูงส่งเป็นภาษาคน อันนี้ช่วยแปลศัพท์ยากๆ ของนักวิชาการ ให้กลายเป็นภาษาคนง่ายๆ มาพร้อมกับหูฟัง ที่แปลภาษาคนที่โง่เขลากว่าให้อาจารย์อัจฉริยะสามารถเข้าใจได้ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ประกอบการ พูดคุยสื่อสารกันอย่างเท่าเทียม และสร้างสรรค์

ที่จริงยังมีนวัตกรรม wowๆ อีกมากมายที่รอทุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุน มันอาจจะดูเกินจริง แต่ถ้าพยามเข้าใจน้อง ๆ จะรู้ว่าลึกๆแล้วปัญหาของเขาคืออะไร หวังว่าอาจารย์คงจะเปิดใจ และปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยไม่ต้องรอนวัตกรรมต่างเหล่านี้นะครับ.