เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ในวันที่ 23 เม.ย. ภายหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเวลา 14.00 น. นายกฯ และคณะ เดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด เพื่อรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งเรื่องสถานการณ์ทั่วไป การปฏิบัติจากฝ่ายไทย และแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและการค้าชายแดนจังหวัดตาก และการช่วยเหลือประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา

จากนั้นนายกฯ เดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อพบปะเยี่ยมประชาชนชาวไทย รวมทั้งศึกษาสภาพภูมิสังคม การค้าตามแนวชายแดนบริเวณตลาดริมเมย ก่อนจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ในเวลา 17.00 น.