เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 เม.ย. ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ภายในสำนักงาน ก.พ.เดิม ถนนพิษณุโลก กลุ่มนิรมิตเทวาจุติ ที่นำโดย นายธรรมราช สาระปัญญา ทนายความ เดินทางมายื่นหนังสือถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้จัดระเบียบและมีคำสั่งลงโทษผู้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าวเท็จ โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับหนังสือดังกล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มดังกล่าวระบุว่า ตามที่สื่อสารมวลชน และสื่อสารสนเทศประเกทใด ได้เผยแพร่ภาพถ่ายของ ด.ช. 8 ขวบ และนำเสนอเนื้อหาอันเป็นเท็จทั้งหมด หรือบางส่วน กล่าวหา ด.ช. 8 ขวบ ว่าอ้างตัวเองเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิด ซึ่งไม่เป็นความจริง และลงข้อความกล่าวหาว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในผ้าเหลือง หรือครองสมณเพศ ว่ามาก้มกราบ ด.ช. 8 ขวบ จนเป็นเหตุให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กล่าวหาด่าทอ ด.ช. 8 ขวบ และครอบครัว พร้อมทีมแอดมินนิรมิตเทวาจุติ ในทางเสียหายต่างๆ นานา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จอีกเช่นเดียวกัน การกระทำดังกล่าวของสื่อสารมวลชนทำให้ ด.ช. 8 ขวบ และครอบครัว ถูกสังคมเข้าใจผิด จึงถูกด่าทอต่างๆ นานา สาเหตุก็มาจากการนำเสนอข่าวอันเป็นเท็จของสื่อสารมวลชน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสื่อ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการสื่อบางรายยังมีการนำเสนอข่าว และจัดรายการนั่งคุยสนทนากัน ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วน ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม ใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือเอื้อฝ่ายตนโจมตีฝ่ายตรงข้าม นำเสนอข่าวหรือเนื้อหารายการในแง่มุมเดียวในเรื่องเท็จ ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ชี้นำทางความคิดด้วยเรื่องราวอันเป็นเท็จ ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม ไร้จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสื่ออย่างเห็นได้ชัด

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มนิรมิตเทวาจุติ พร้อมด้วยทนายธรรมราช จึงต้องการยื่นเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้นายกรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจในบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการในการควบคุมพฤติกรรมของสื่อมวลชน และวางแนวทางในการออกกฎหมาย ควบคุมเอาผิดสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าวนำเสนอเรื่องราวอันเป็นเท็จ ทำให้สังคมรับข้อมูลบิดเบือน เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นเป็นวงกว้างในสังคม.