ดร. ม. : คุณหมอมาร์คคะ ดิฉันกำลังจะทำแผน Net Zero ให้องค์กร ดิฉันควรเริ่มตรงไหนดีคะ แล้วเจ้านายบอกให้ลองทำ Roadmap ไปถึงปี 2050 หรือ 2065 ก็ได้ เพื่อให้เห็นแผนการลงทุน ดิฉันคิดว่ามันน่าจะไม่ทันวิกฤติภาวะโลกเดือด คุณหมอมาร์ค มีคำแนะนำอย่างไรคะ

คุณหมอมาร์ค: ดร. ม. คะ แผนลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ ในปี 2050 ตามที่รัฐบาลไทยสัญญากับนานาชาติ และอาจขยายไปจน 2065 นั้นดูยาวไกลมาก หมอแนะนำให้ลองทำแผนระยะสั้น 2030 ตามเป้าหมาย SDG ก่อน ลองขายความคิดผู้บริหารดู ว่าเรื่องนี้สำคัญต่อโลก และการดำเนินกิจการมาก แล้วถ้าจะเริ่มต้นจะเริ่มอย่างไร

1. แผนการวัดคาร์บอน ที่องค์กรปลดปล่อยในปัจจุบัน โดยวัดในแต่ละ Scope ให้ได้ Scope1: คาร์บอนทางตรงที่องค์กรปลดปล่อย เช่น การเผาไหม้ และพลังงานต่าง ๆ ที่เราใช้ในโรงงาน ในสำนักงาน การขนส่ง เดินทาง ติดต่อเป็นประจำระหว่างสำนักงานต่าง ๆ Scope2 : คาร์บอนทางอ้อมที่เกิดจากการทำงานขององค์กร เช่นพลังงานต่าง ๆ ที่ซื้อมาปล่อยคาร์บอนเท่าไร หรือการปลดปล่อยคาร์บอนนอกสถานประกอบการต่าง ๆ Scope3: คาร์บอนทางอ้อมที่เกิดจากห่วงโซ่กิจการเช่น คาร์บอนจาก Supplier ต่าง ๆ ตลอดทางตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ไปจนถึงโกดัง ร้านค้า และการจัดส่งสู่มือผู้บริโภค

2. แผนการลดคาร์บอน เมื่อเรารู้ว่าเราทำร้ายโลกแค่ไหน เราก็มาวางแผนเพื่อลดคาร์บอนเหล่านั้น เช่น การปรับเครื่องจักร
ให้ดีขึ้น ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการลงทุนเพิ่มอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และการติดตั้งพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ดูเรื่องการเดินทางสีเขียว และขนส่งคาร์บอนตํ่า ดูให้ครบทั้ง 3 Scope

3. แผนการชดเชยคาร์บอน ถึงแม้เราจะมีแผน และการลงทุนเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนแล้ว อย่างไรก็ไม่เป็นศูนย์ ต้องลงทุนในการชดเชยคาร์บอนเพิ่ม เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ และสามารถสร้างสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นได้ เช่นโครงการป่าชุมชน โครงการ BCG ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ ๆ สถานประกอบการ

ลองศึกษาดูนะคะ ดร. ม. มีตัวอย่าง นวัตกรรมใหม่ ๆ มากมายใน Sustainable Daily ที่ค้นคว้าย้อนหลังได้ งานนี้จำไว้ 3 คำ “รู้ ลด ชดเชย” สู่เป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์.