สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 4 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 9,930 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,568 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 362 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,618,499 ราย หายป่วยกลับบ้าน 12,336 ราย หายป่วยสะสม 1,403,077 ราย กำลังรักษา 109,748 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 97 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 17,111 ราย