กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจัดโดย มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ณ สนาม เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ เพื่อกระชับความสัมพันธ์คนวงการกีฬาไทย โดยนำกีฬากอล์ฟมาเป็นสื่อกลาง และถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ทีมการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) คว้าชนะเลิศประเภททีม 4 คน ได้รับถ้วยเกียรติยศไปครอง

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีพันธกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาของชาติสู่ความเป็นเลิศ และอาชีพ ส่งเสริมนักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งการจัดเตรียมนักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา ตลอดจนดูแลสวัสดิการนักกีฬา และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬา ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ การพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งการเตรียมนักกีฬา การฝึกซ้อม การจัดสรรเงินรางวัล การช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาในด้านต่างๆ รวมถึงสร้างเสริมการตื่นตัว และการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนไทย

โดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจัดโดย มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ณ สนาม เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการกระชับ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ในวงการกีฬา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อหารายได้นำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ถือเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทางด้านกีฬา จะได้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคคลในวงการกีฬา รวมทั้งสื่อมวลชนสายกีฬา โดยนำกีฬากอล์ฟมาเป็นสื่อกลาง และถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

ในปัจจุบันกีฬากอล์ฟได้รับความสนใจทั้งจากเยาวชน และประชาชน เพศชาย และเพศหญิง สามารถฝึกสมาธิ ช่วยผ่อนคลายจากการทำงาน รวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย การเล่นกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นั้น หลายๆ หน่วยงานจัดขึ้นอยู่เป็นประจำ นอกจากจะมีการพบปะกันสำหรับนักกอล์ฟที่จับกลุ่มมาเล่นอยู่ก่อนแล้ว ยังเพิ่มโอกาสที่จะได้รู้จักบุคคลอื่นๆ ที่มาจากต่างอาชีพมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดสังคมในวงที่กว้างมากยิ่งขึ้น

สำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร แข่งขันแบบ Stroke Play 18 หลุม แบบ 36 System จำนวน 18 หลุม คิด Handicap ไม่จำกัดเพศและวัย ใช้กฎข้อบังคับของ The Royal & Ancient Golf Club of St.Andrews Scotland และกฎ USGA Local Rules ของสนามกอล์ฟ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเภททีม 4 คน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมการกีฬาแห่งประเทศไทย 1 เน็ต สกอร์รวม 282 ประกอบด้วย พลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร, สมพงษ์ ประเสริฐผล, วัฒนา สีตื้อ และธนพัต ดำใส ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฏร

ขณะที่ แชมป์ประเภทบุคคล ไฟลต์ A (0-12) เป็นของ ฐิติ ปัญญางาม ทีมชมรมกอล์ฟพลศึกษาผู้สูงอายุ (35-35-70-2-68) ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), แชมป์ประเภทบุคคล ไฟลต์ B (13-18) ได้แก่ วรกร วิจารณรงค์ ทีมการท่าเรือ2 43-41-83-13-70 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก กรมพลศึกษา, แชมป์ประเภทบุคคล ไฟลต์ C (19-24) ได้แก่ ยามิน ไทย ยูเนี่ยน ทีมชมรมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ 44-46-90-20-70 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และประเภทบุคคล ไฟลต์ เลดี้ส์ เป็นของ รัชราวไล สว่างอรุณ ทีมชมรมกอล์ฟผู้สูงอายุ 45-43-88-17-71 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา รวมทั้งยังมีรางวัลบู้บี้ ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา นอกจากนั้นยังมีรางวัลโฮลอินวัน และตีใกล้ธงอีกด้วย