เมื่อวันที่ 14 พ.ค. รายงานข่าว จากโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ระบุว่า พันเอกณรงค์ กิตติขจร บุตรชายของจอมพล ถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 90 ปี ที่ห้องไอซียูโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

พันเอกณรงค์ เป็นหนึ่งใน 3 บุคคลของฝ่ายรัฐบาลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเหตุการณ์ 14 ตุลา ปี 2516 ส่งผลให้ พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร, จอมพล ถนอม กิตติขจร และจอมพล ประภาส จารุเสถียร ต้องออกจากประเทศ

ภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองสงบลง พ.อ.ณรงค์ ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทย และลงสมัคร สส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดพรรคชาติไทย ในปี พ.ศ. 2526 และเข้าร่วมกับพรรคการเมืองชื่อพรรคเสรีนิยม ซึ่งมี ปรีดา พัฒนถาบุตร เป็นหัวหน้าพรรค

และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร โดย พ.อ.ณรงค์ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทน เขาได้ลงสมัคร สส. ในจังหวัดเดิม ได้รับเลือกตั้งมาอีก 2 สมัย ในปี พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2531 และยังได้รับแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2534-21 มีนาคม พ.ศ. 2535