เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอบ้านหมี่  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์และการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นพื้นที่แรกและวันแรกของ จ.ลพบุรี ที่กำหนดให้มีฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้เด็กปลอดภัย รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กกับผู้ปกครองที่ลดความเสี่ยงของโควิด-19 ทั้งนี้ได้จัดบุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.บ้านหมี่ มาดำเนินการ โดยได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนพื้นที่ อ.บ้านหมี่ เช่น รร.บ้านหมี่วิทยา และ รร.ปิยะบุตร์

สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดให้กับเด็กนักเรียนครั้งนี้ เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ซึ่งการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนใน อ.บ้านหมี่ ดังกล่าว พบว่าผู้ปกครองบางรายต้องพาบุตรหลานมาฉีดวัคซีนอย่างทุลักทุเล เนื่องจากในหลายตำบลของ อ.บ้านหมี่ เช่น ต.บ้านกล้วย ต.บ้านทราย ต.หนองเมือง ต.บางกะพี้ ต.ดงพลับ และ ต.พุคา ประสบปัญหาน้ำท่วม บางรายต้องพายเรือออกมา ทำให้การเดินทางออกจากบ้านด้วยความลำบาก