วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เตรียมจัดงาน Academy Group 2 Job Fair 2024 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2024 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบในปีการศึกษา 2567 นี้ รวมถึงเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย

“ในแต่ละปีการศึกษา จะมีผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม และการออกแบบเกม โดยจะมีความหลากหลายของประเภทงาน ที่นักศึกษาสามารถเข้าสมัครในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้”

“วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ฯ จึงเล็งเห็นว่า การมีงานทำภายหลังสำเร็จการศึกษา เป็นเป้าหมายหลักของนักศึกษาทุกคน จึงเห็นควรจัดงานปัจฉิมนิเทศ และงาน ANT Job Fair ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา และช่วยให้สถานประกอบการสามารถคัดเลือกผู้ร่วมงานได้ตรงตามความต้องการ และเข้าร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษาในการสมัครงาน”

นี่ก็คือความเป็นมาของการจัดงาน AG2 Job Fair 2024 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2024 นี้ ณ อาคาร 7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ชั้น 6 ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจะเป็นการจัดพร้อมไปกับงาน ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยระยะเวลาของงานจะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ 13.00 น. จนถึง 16.00 น. สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน Academy Group 2 Job Fair 2024 ได้ที่

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก: ANT DPU