“ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์” รายงานว่า ขณะนี้การทดสอบการเดินขบวนรถไฟระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ช่วงสถานีท่านาแล้ง-สถานีเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของทางรถไฟสายหนองคาย-ท่านาแล้ง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เบื้องต้นผลการทดสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่พบปัญหา ทั้งด้านเทคนิค และทางรถไฟ หลังจากนี้จะสรุปผลรายละเอียดการทดสอบฯ เสนอการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อพิจารณาจัดเตรียมขบวนรถที่จะให้บริการต่อไป คาดว่าจะเปิดบริการเป็นทางการได้ภายในเดือน มิ.ย. 67

รฟท. และรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ได้ร่วมกันทดสอบในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดบริการเดินรถไฟ ระหว่างสถานีหนองคาย-สถานีเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) การทดสอบเดินรถไฟจากสถานีท่านาแล้ง มายังสถานีเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) ได้ให้พนักงานขับรถไฟของ สปป.ลาว เป็นผู้ขับรถไฟไทย ซึ่งพนักงานเหล่านี้ ผ่านการฝึกอบรมจาก รฟท. ในภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ หลักสูตรการขับรถจักร และการใช้ระบบจำหน่ายบัตรโดยสารให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว มาแล้วก่อนหน้านี้

การเดินขบวนรถไฟในเส้นทางระหว่างประเทศจะสลับกันระหว่างพนักงานขับรถไฟไทยกับพนักงานขับรถไฟ สปป.ลาว โดยพนักงานขับรถไฟไทยจะเดินรถไฟมาจอดที่สถานีท่านาแล้ง จากนั้นจะเปลี่ยนให้พนักงานคนขับรถไฟ สปป.ลาว เป็นผู้ขับต่อไปยังสถานีเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนตัวขับรถ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความยุ่งยาก เพราะหากพนักงานขับรถของไทย เดินรถเข้าไปยังฝั่ง สปป.ลาว แล้วเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุใดๆ ขึ้น พนักงานขับรถไฟฝั่งไทยต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายของ สปป.ลาว และต้องขึ้นศาลของฝั่ง สปป.ลาว ด้วย

เบื้องต้นจะใช้ขบวนรถไฟเส้นทางที่ให้บริการในปัจจุบัน โดยขยายเส้นทางจากเดิม กรุงเทพ-หนองคาย เป็นกรุงเทพ-เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) วันละ 2 ขบวน (ไป-กลับ) ประกอบด้วย ขบวนที่ 133 เส้นทาง กรุงเทพ-หนองคาย และขบวนที่ 134 หนองคาย-กรุงเทพ ระยะทาง 614 กม. เป็นรถพัดลม รถเร็ว ประเภทนั่ง ชั้น 2 และชั้น 3 โดยขบวนที่ 133 ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 21.25 น. ถึงหนองคาย เวลา 07.55 น. ส่วนขบวนที่ 134 ออกจากหนองคาย 18.50 น. ถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  05.20 น. ค่าโดยสารชั้น 2 ประมาณ 344 บาท ชั้น 3 ประมาณ 211 บาท หากเดินทางต่อจากหนองคาย-เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) ระยะทาง 13 กม. จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 20 นาที ค่าโดยสารเพิ่ม 60-70 บาท รฟท. จะพยายามจัดหารถปรับอากาศมาให้บริการด้วย

นอกจากนี้ มีขบวนท้องถิ่นให้บริการ ได้แก่ ขบวนที่ 481 เส้นทางหนองคาย-ท่านาแล้ง และขบวนที่ 482 ท่านาแล้ง-หนองคายวันละ 2 ขบวน (ไป-กลับ) ค่าโดยสาร 20 บาท เป็นรถพัดลม ประเภทนั่ง ชั้น 3 โดยขบวนที่ 481 ออกจากหนองคาย เวลา 07.30 น. ถึงท่านาแล้ง เวลา 07.45 น. และขบวนที่ 482 ออกจากท่านาแล้ง เวลา 10.00 น. ถึงหนองคาย เวลา 10.15 น. จะขยายเส้นทางเป็น สถานีอุดรธานี-หนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) ทั้งนี้ สถานีเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) อยู่ห่างตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ 7-9 กม. จะทำให้คนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพฯ และอุดรธานี ไปท่องเที่ยวเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น.