กล้วยไม้อิงอาศัย สูง12-15 ซม. ลำลูกกล้วย รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง3-4 ซม. ยาว8-12 ซม. จำานวน2 ใบ ต่อลำาลูกกล้วยดอก ออกเดี่ยวที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอ่อน มีประสีน้ำตาลเข้ม ทั่วกลีบ กลีบปากสีม่วงแกมน้าตาลเข้ม เกือบดำดอกบานเต็มที่กว้าง5-6 ซม. พบตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง1,200-1,500 เมตร ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม.