เมื่อวันที่ 23 พ.ค.67 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายสุวิทย์ จันทร์เรือง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร กรณีนำกำลังเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติภูพาน ร่วมกับสายตรวจสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสกลนคร (กอ.รมน.) และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลนครสกลนคร ตรวจสอบแผงขายสินค้าภายในตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (ตลาดบายพาส) เพื่อป้องปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและของป่าที่ผิดกฎหมาย ผลการตรวจสอบไม่พบการลักลอบค้าสัตว์ป่าและของป่าผิดกฎหมายแต่อย่างใด โดยได้สอบถามผู้ค้าเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ ผักหวาน หน่อไม้ ทราบว่าเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบไปรับมาจาก อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีพ่อค้าคนกลางนำมาจากจังหวัดลำปางมาส่งให้อีกทอดหนึ่ง สำหรับผักหวานรับมาจากจังหวัดสระบุรี และหน่อไม้เป็นไผ่กิมซุง และไผ่บ้าน(ไผ่สีสุก) ชาวบ้านปลูกเอง

ในขณะเดียวกันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน ได้มอบหมายให้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่ ภพ.5(น้ำพุง),ภพ.6(ต่อเขต) และ ภพ.11(แก้งกะอาม) ออกตรวจลาดตระเวนตามเส้นทาง เพื่อป้องปรามและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจกับราษฎร ห้ามเข้าไปเก็บหาของป่าในพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต และอธิบายทำความเข้าใจก่อนผลักดันออกนอกพื้นที่

ทั้งนี้ สำหรับของป่าที่นำมาวางจำหน่ายตามตลาดค้าของสด โดยเฉพาะตลาดค้าในชุมชนหมู่บ้าน จะต้องไม่ใช่ของป่าที่เก็บหามาจากบริเวณซึ่งถูกไฟไหม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เนื่องจากที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาคดีลักลอบจุดไฟเผาป่า เพื่อเก็บหาของป่ามาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจุดไฟเผาป่าเพื่อเก็บหาเห็ดและผักหวาน ซึ่งการเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่าดังกล่าว จะสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง ดังนั้น จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต้องไม่เข้าไปเก็บหาของป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งถูกไฟไหม้ ตลอดจนพื้นที่สงวนหวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย