จากกรณีข่าวเกี่ยวกับเงินเดือนค่าตอบแทน ในเดือนเมษายน 2567 ของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่ง ออกล่าช้า ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเดือดร้อน และล่าช้ามาแบบนี้หลายครั้งหลายปี ยิ่งถึงตอนปิดงบประมาณก็ช้าเป็นเดือน ยาวนานที่สุดคือ 3 เดือนนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2567 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ชี้แจงผ่านเพจแล้ว โดยระบุว่า

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ประกอบกับมีการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ซึ่งแตกต่างจากการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณที่ใช้ในการเบิกจ่ายของระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information) หรือ GFMIS ทั้งนี้ เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แจ้งมายังกรมอุทยานแห่งชาติฯ แล้ว จะดำเนินการตามขั้นตอนการออกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วจัดสรรเงินงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai แต่ละกิจกรรมตามลำดับ ต่อไป

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กำชับและเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2567 และขอยืนยันว่าภายในสัปดาห์หน้า (ไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้) เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในหมวดของพนักงานจ้างเหมาและบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานกรมอุทยานฯ จะได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนของเดือนเมษายนพร้อมกันทั้งหมด สำหรับเงินเดือนของเดือนพฤษภาคม 2567 ก็จะทยอยออกต่อเนื่องกันไป สำหรับข้อความตามข่าวที่ระบุว่า เงินเดือนไม่ออกแบบนี้มาหลายครั้งหลายปี ยิ่งถึงตอนปิดงบประมาณก็ช้าเป็นเดือน ยาวนานที่สุดคือ 3 เดือน ขอเรียนว่าเป็นข้อความที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากความล่าช้าของเงินเดือนที่เกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีการประกาศใช้ฯล่าช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยหลัก

สุดท้ายนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอขอบคุณสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชน ที่เห็นถึงความสำคัญและเป็นห่วงถึงความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ โดยขอเรียนยืนยันว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศมาโดยตลอด โดยได้มีการเพิ่มสวัสดิภาพสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กระทั่งล่าสุดได้มีการเพิ่มอัตราเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จาก 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท พร้อมกันทุกอัตราทั่วประเทศภายในเดือนตุลาคมนี้ ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้ว…