ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 67 ทางการจะเริ่มดำเนินการเร่งรัดดำเนินการสกัดซิมม้า-บัญชีม้า หวังยับยั้งต้นตอมิจฉาชีพที่ระบาดหลอกลวงคนไทยอยู่ในเวลานี้ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะถูกระงับการให้บริการโมบายแบงก์กิ้ง หากชื่อไม่ตรงกับซิมการ์ดมือถือที่เคยลงทะเบียนไว้

ปัจจุบันคนไทยมีการใช้โมบายแบงก์กิ้ง 106 ล้านบัญชี และคาดว่าจะมี 30 ล้านบัญชีที่มีชื่อบัญชีธนาคารบนโมบายแบงก์กิ้ง ไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนซิมการ์ด (Sim Card) ไว้กับผู้ให้บริการค่ายมือถือ

30 ล้านบัญชีชื่อซิมไม่ตรงชื่อบัญชีธนาคารโมบายแบงก์กิ้ง ถูกระงับไหม?

  • ไม่ถูกระงับในทันที แต่ต้องมาแสดงตน ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ผ่านช่องทางที่จะกำหนดอีกครั้งเร็วๆ นี้
  • กสทช. จะให้ค่ายมือถืออำนวยความสะดวก คนที่ต้องการเปลี่ยนชื่อซิมมือถือให้ตรงกับบัญชีธนาคารบนโมบายแบงก์กิ้ง

หากถูกระงับ ไม่สามารถใช้โมบายแบงก์กิ้งได้ ทำอย่างไร?

  • ยังสามารถทำธุรกรรมด้วยสมุดบัญชีเงินฝากได้ตามปกติ

เช็กวิธีตรวจสอบชื่อลงทะเบียนซิม ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารโมบายแบงก์กิ้ง หรือไม่?

  • กด *179*เลขบัตรประชาชน# โทรออก
  • แจ้งเตือนเป็นข้อความภายในโมบายแบงก์กิ้ง
  • ไม่แจ้งเตือนข้อความ SMS ผ่านค่ายมือถือ ป้องกันมิจฉาชีพ
  • แพลตฟอร์มเชื่อมฐานข้อมูลธนาคารพาณิชย์ ตรวจสอบทันทีว่าชื่อตรงกันหรือไม่ (ในอนาคต)

ชื่อซิมไม่ตรงบัญชีโมบายแบงก์กิ้ง ยกเว้นให้ใครบ้าง?

  • ขึ้นอยู่กับดุลพินิจเจ้าหน้าที่ธนาคาร หากอธิบายเหตุผล ความจำเป็น
  • ยกเว้นเปิดซิม หรือ เปิดโมบายแบงก์กิ้งให้แก่ บุตรหลาน เด็ก เยาวชน บิดา มารดา ผู้สูงวัย และเบอร์องค์กร เป็นต้น

ที่มา : สำนักงาน กสทช. และ ปปง. ณ วันที่ 27 พ.ค.67