เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะภาค 9 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค พระอุปัชฌาย์วิสามัญ รองเจ้าคณะจังหวัด (รจจ.) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ทั้งนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า ทุกรูปที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชครั้งนี้ ถือว่าได้รับความวางใจจากพระสังฆาธิการระดับสูง ขอให้ทุกรูปตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เกิดความคล่องในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย อย่าทำอะไรตามอำเภอใจ อย่าคิดว่ามีอำนาจหน้าที่เหมือนเจ้าคณะจังหวัด ส่วนรองเจ้าคณะจังหวัดที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์ อย่าน้อยใจ ที่ได้รับหน้าที่ดูแลที่พักสงฆ์ เพราะการได้รับหน้าที่นี้ เป็นหน้าที่สำคัญในการที่จะทำให้ที่พักสงฆ์เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นศาสนสมบัติของพระศาสนา เป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ จึงควรต้องศึกษา ใส่ใจ เกี่ยวกับสถานที่ที่ตั้งของที่พักสงฆ์แต่ละแห่งว่าตั้งอยู่ในพื้นที่การดูแลของหน่วยงานใด ทั้งควรปรึกษา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) เพื่อจะได้ทราบข้อมูล หากทำให้ที่พักสงฆ์เป็นวัดได้มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์เพิ่มขึ้นตามมา

“ในการทำงานให้ใช้พระคุณให้มาก อย่าใช้พระเดชมาก เพราะการใช้พระคุณจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกรงใจกลัวด้วยความรัก แต่หากใช้พระเดชมาก การงานจะติดขัด ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กลัว เกลียดเราด้วย” สมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าว