กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้นมาก มีรากใหญ่เกาะแนบกับเปลือกไม้ ใบ รูปไข่กลับแกมรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 10-12 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ มี 4-6 ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว หูกลีบปากตั้งขึ้น มีสีเหลืองและลายจุดสีน้ำตาล กลีบปากส่วนปลายสีม่วงแดง เป็นกล้วยไม้หายาก พบตามป่าดิบแล้ง และผาหิน ทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก มีจำนวนน้อยในธรรมชาติ.