กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเป็นแท่งกลม ออกดอกตอนทิ้งใบ ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้างประมาณ 1.5 ซม. ยาว 8 ซม. ดอก ออกเดี่ยว ที่ข้อใกล้ปลายยอด บานเต็มที่กว้าง 2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากมีแต้มสีส้มแดง