สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 8 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 11,140 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,068 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 72 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,660,574 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,933 ราย หายป่วยสะสม 1,534,364 ราย กำลังรักษา 110,113 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 116 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 17,534 ราย