เมื่อวันที่ 9 ก.ค. มีรายงานว่า  พรรคไทยสร้างไทย ผุดแคมเปญ #ฟ้องรัฐบาลฆาตกร ชวนประชาชนลงชื่อสนับสนุนยื่นฟ้องรัฐบาล หลังออกแถลงการณ์ เรื่องมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) จัดซื้อวัคซีนซิโนแวค กว่า 6,000 ล้าน อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 วรรคสาม ซึ่งระบุไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” และมาตรา 55 ผู้ที่สั่งซื้อและคณะรัฐมนตรีอาจมีความผิดฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอันถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

ทั้งนี้ ภายในไม่ถึง 24 ชั่วโมง พบว่า มียอดประชาชนร่วมลงชื่อพุ่งทะลุ 100,000 รายชื่อ และยังคงมีประชาชนร่วมลงชื่อกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม พรรคไทยสร้างไทย ขอขอบคุณทุกเสียงที่สนับสนุนลงชื่อให้พรรคไทยสร้างไทย เป็นตัวแทนคนตัวเล็กยื่นฟ้องรัฐบาล.