สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 11 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,035 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,955 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 80 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,692,056 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,590 ราย หายป่วยสะสม 1,565,477 ราย กำลังรักษา 110,265 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 60 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 17,751 ราย