สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 18 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,111 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,070 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 41 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,764,949 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,612 ราย หายป่วยสะสม 1,640,824 ราย กำลังรักษา 107,226 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 63 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 18,336 ราย