เมื่อวันที่ 22 ต.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก @ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย Safe Bangkok ได้ออกประกาศ กำหนดการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 สำหรับผู้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 1 ผ่านระบบลงทะเบียน ไทยร่วมใจ ในเดือนสิงหาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สูตรการฉีด AZ + AZ
7-8 สิงหาคม 2564 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2564
9 สิงหาคม 2564 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
10 สิงหาคม 2564 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
11 สิงหาคม 2564 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
12 สิงหาคม 2564 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
13 สิงหาคม 2564 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
14 สิงหาคม 2564 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

โปรดมารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้นัดหมายเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือ แอพ เป๋าตัง