เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นพ.จิรรุจน์ ชมเชย กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์ภาพ พร้อมข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก Jiraruj Praise ระบุว่า ณ จุดนี้ “หวัด ไอ เจ็บคอ” ตรวจ ATK ก่อนเลยครับ ถ้าเป็นบวกจะได้
แยกและรักษา ช่วยจำกัดวงการแพร่เชื้อ
#ติดยกครัวทุกวัน