สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ว่ากระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นประกาศว่า นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 ต.ค.เป็นต้นไป ร้านอาหาร ผับและบาร์ รวมประมาณ 102,000 แห่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมีมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของรัฐบาล สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ลูกค้านั่งได้เต็มพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดและปิดให้บริการตามเวลาปกติ


อย่างไรก็ตาม ยังมีสถานประกอบการอีกราว 18,000 แห่งที่ยังไม่ได้มาตรฐาน จึงต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมแบบเดิม ซึ่งมีผลบังคับใช้มานานเกือบ 1 ปีแล้วไปก่อน นั่นคือการหยุดบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 20.00 น. และต้องปิดร้านภายในเวลา 21.00 น. โดยการผ่อนคลายและคงระดับความเข้มงวดแบบเดียวกันนี้ มีผลบังคับใช้กับที่จังหวัดโอซากาด้วย

พนักงานบริษัทในกรุงโตเกียวทยอยเข้าใช้บริการร้านอาหาร หลังมีการประกาศให้เปิดบริการ “ได้ตามปกติ”


ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของภาครัฐ เกิดขึ้นหลังประชากรประมาณ 70% ได้รับวัคซีนครบแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้น รัฐบาลขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันปฏิบัติตามแนวทางพื้นฐานอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดระลอกใหม่


ปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 ประมาณ 1.7 ล้านคน และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 18,199 ราย ส่วนจำนวนผู้ป่วยยังคงต้องรักษาตัวอยู่ในระบบ เหลืออย่างน้อย 5,326 คน.

เครดิตภาพ : AP