สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 26 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,706 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,838,000 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,532 ราย หายป่วยสะสม 1,722,422 ราย กำลังรักษา 98,150 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 66 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 18,865 ราย