เมื่อวันที่ 31 ต.ค. รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การกินน้ำมันปลา (Fish oil) ทำให้เสี่ยงต่อภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (Atrial fibrillation) มากขึ้น

ล่าสุดมีงานวิจัยที่ทบทวนอย่างเป็นระบบและทำการวิเคราะห์อภิมานในกลุ่มประชากรกว่า 80,000 คนจาก 7 การศึกษา เป็นเพศหญิง 39% อายุเฉลี่ย 65 ปี ติดตามผลเฉลี่ย 4.9 ปี ราวสามในสี่กินน้ำมันปลาขนาด 1 กรัมต่อวันหรือน้อยกว่านั้น ส่วนที่เหลือกินมากกว่า 1 กรัมต่อวัน

พบว่ามีการกินน้ำมันปลานั้นทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วมากกว่าคนทั่วไป 25% (ช่วงความเชื่อมั่น 7%-46%)

ทั้งนี้หากกินมากกว่า 1 กรัมต่อวัน จะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปราว 1.5-2 เท่า

แต่หากกินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 กรัมต่อวัน จะเสี่ยงกว่าคนทั่วไป 12% (ช่วงความเชื่อมั่น 3%-22%)

ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเวลาจะกินน้ำมันปลา ต้องใช้อย่างเหมาะสม และควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงของแต่ละคนด้วยว่าเสี่ยงต่อภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหรือไม่ หากมีความเสี่ยงอยู่แล้วก็ควรหลีกเลี่ยง

อ้างอิง Gencer B et al. Effect of long-term marine omega-3 fatty acids supplementation on the risk of atrial fibrillation in randomized controlled trials of cardiovascular outcomes: A systematic review and meta-analysis. Circulation. 6 October 2021.