สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 31 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,859 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,883,161 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,253 ราย หายป่วยสะสม 1,764,702 ราย กำลังรักษา 100,691 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 47 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 19,205 ราย