สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 4 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,982 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 7,838 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 144 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,914,561 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,029 ราย หายป่วยสะสม 1,799,066 ราย กำลังรักษา 97,470 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 68 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 19,462 ราย