เมื่อวันที่ 12 พ.ย. แฟนเพจโรงพยาบาลธนบุรี ได้แจ้งข้อมูลระบุว่า “เรียนแจ้ง #ผู้รับบริการ …รับวัคซีน ..#moderna ที่จองผ่าน ระบบ..#โรงพยาบาลธนบุรี ทุกท่าน” จากปัญหาที่ผู้รับบริการ นัดหมายฉีดแล้ว ไม่มาตามกำหนด เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารยาในแต่ละวัน ทาง รพ.ธนบุรี ขอเรียนให้ทราบ ดังนี้ค่ะ

เนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นา บรรจุแบบ Multiple Doses 1 ขวด แบ่งได้ 10 โด๊ส เมื่อเปิดขวดแล้วเก็บไว้ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง รพ.ธนบุรี ขอย้ำให้ท่านที่ได้รับสิทธิและได้กำหนดวันฉีดที่แน่นอนแล้ว มารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่ท่านทำนัดหมายไว้ด้วย เพื่อเป็นการบริหารวัคซีนโดยไม่สิ้นเปลือง และไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสการได้รับวัคซีนของผู้จองฉีดวัคซีนท่านอื่น

“หากท่านไม่ได้มารับการฉีดวัคซีนตามที่ทำนัดหมายไว้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เสมือนท่านได้ใช้วัคซีนไปแล้ว” เนื่องจากโรงพยาบาลต้องทิ้งวัคซีนที่ท่านไม่มาฉีดตามนัด หากต้องการซื้อวัคซีนโด๊สใหม่ รพ.ธนบุรี ขายให้ในราคาโด๊สละ 1,100 บาท โดยคิดราคาเฉพาะค่าวัคซีน ไม่ต้องเสียค่าบริการฉีด..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @Thonburi Hospital Club