นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การนำเข้า ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเองตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  จะได้รับยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าเหลือ 0% เพราะถือเป็นกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่ง ครม.ได้มีมติให้ขยายเวลายกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในการรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้แล้วจนถึงเดือน มี.ค.65 แต่การนำเข้าดังกล่าวยังคงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่ 7% อยู่

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าชุดตรวจโควิด-19 ดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนด้วย โดยไม่สามารถนำเข้ามาเองโดยไม่มีใบอนุญาตจาก อย.ได้ ดังนั้นขอเตือนหากมีการสั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์จากต่างประเทศ หรือหิ้วเข้ามาโดยไม่มีอนุญาต หากตรวจพบก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้