เมื่อวันที่ 28 พ.ย. จากกรณีทั่วโลกกำลังวิตกกับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ “โอไมครอน” ที่พบในผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งในหลายประเทศมีการยืนยันว่าตรวจพบเจอ จนสั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังเชื้อไวรัสตัวดังกล่าวแล้ว โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “Center for Medical Genomics” หรือ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

PCR ที่ใช้ตรวจไวรัสโคโรนา 2019 ยังสามารถตรวจจับสายพันธุ์ “โอไมครอน (B.1.1.529)” ได้หรือไม่ วันที่ 27 พ.ย. 2564 นักวิทยาศาสตร์แอฟริกาได้ “อัพโหลด” รหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (whole genome sequence) ของไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนกว่า 115 ตัวอย่าง ขึ้นบนฐานข้อมูลโควิดโลก “GISAID” เป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้นักวิจัยทั่วโลกได้นำไปศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การป้องกัน และรักษา

ทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ได้ดาวน์โหลดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของ “โอไมครอน” ทั้ง 115 ตัวอย่าง มาทดสอบด้วยวิธีชีวสารสนเทศกับตัวตรวจตาม (PCR primer) ของชุดตรวจ PCR ที่ทาง WHO ให้การรับรอง ผ่านโปรแกรม “Nextclade” (https://clades.nextstrain.org/) ปรากฏว่าจากการวิเคราะห์ผลบน”คอมพิวเตอร์” ทั้ง 115 ตัวอย่างมีแนวโน้มว่าอาจเกิดปัญหาไม่มากก็น้อยกับชุดตรวจ PCR บางยี่ห้อ คืออาจให้ผลบวกอ่อนลง (weakly positive) หรือเกิดผลลบปลอม (false negative) ขึ้นได้ เนื่องจากตัวตรวจตาม (PCR Primer) ของยี่ห้อดังกล่าวมีรหัสพันธุ์กรรมของตัวตรวจตาม (PCR Primer) ที่ บ่งชี้ว่าอาจตรวจจับกับส่วนจีโนมของสายพันธุ์โอไมครอนได้ไม่ดีหรือจับไม่ได้เลย เนื่องจากไวรัสมีการกลายพันธุ์ไปมาก ดังนั้นศูนย์รับตรวจโควิด-PCR คงต้องระมัดระวังเลือกใช้ชุดตรวจ PCR ที่ผ่านการทดสอบว่าไม่มีปัญหาในการตรวจจับสายพันธุ์ “โอไมครอน”

ขอบคุณเพจเฟซบุ๊ก “Center for Medical Genomics”