สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 29 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,753 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 4,696 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 57 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,082,703 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,165 ราย หายป่วยสะสม 1,985,595 ราย กำลังรักษา 77,811 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 27 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,734 ราย ซึ่งการติดเชื้อเพิ่มและการเสียชีวิตล่าสุดของวันนี้ถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา.