เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เปิดเผยว่ารู้สึก ดีใจ พอใจ และภูมิใจภายหลัง กกต.ประกาศผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พบคณะก้าวหน้าได้รับความไว้วางใจได้ว่าที่นายก อบต. 38 แห่ง จากที่ส่งลงรับสมัครเลือกตั้งทั้งหมด 196 แห่งทั่วประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.4 ทั้งนี้รวมงบประมาณที่พวกเราชนะใน อบต. 38 แห่งนี้ มีงบประมาณต่อปีรวมกัน 1,649 ล้านบาท มีประชากรรวม 2.44 แสนคน อบต.ที่งบประมาณมากที่สุดอยู่ใน จ.นครปฐม 81.3 ล้านบาท ส่วน อบต.ที่มีประชากรมากที่สุดคือจำนวน 1.56 หมื่นคน ขณะที่ภาพรวม อปท.ภายใต้การบริหารงานของคณะก้าวหน้าในระดับเทศบาลมีงบประมาณต่อปีรวมกัน 1,341 ล้านบาท ประชากรรวม 1.65 แสนคน รวมงบประมาณทั้ง อบต.และเทศบาลที่คณะก้าวหน้าบริหารทั้งหมด จำนวนกว่า 2,990 ล้านบาท ประชากรรวม 4.09 แสนกว่าคน

“ในการเลือกตั้งครั้งนี้เรายืนยันเหมือนกับการเลือกตั้งที่ผ่านมา ทั้งหมดว่าอาวุธที่สำคัญที่สุดของพวกเราคือนโยบายที่ตอบสนองกับสภาพปัญหาในพื้นที่ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง รายได้ ของประชาชน โดยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชน นโยบายด้านน้ำทั้งน้ำกินน้ำใช้ น้ำในการเกษตรและชลประทาน รวมทั้งการจัดการด้านขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น” ประธานคณะก้าวหน้า กล่าว

นายธนาธร ยืนยันหลังจากนี้คณะก้าวหน้าพร้อมทำงานแบบไม่ย่อท้อ แม้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ถูกยุบพรรค ถูกกลั่นแกล้งนานา ถูกฟ้องดำเนินคดีมากมาย สำหรับก้าวต่อไปคณะก้าวหน้าเตรียมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดสรรตัวบุคคล ส่วนจะชนะบ้านใหญ่ได้หรือไม่นั้น ก็ขอให้รอดู เพราะยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเมื่อไรและอย่างไร.