สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 1 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,886 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 4,721 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 165 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,091,895 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,326 ราย หายป่วยสะสม 1,998,328 ราย กำลังรักษา 74,190 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 43 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,814 ราย