เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีรับสั่งให้ผู้แทนพระองค์เชิญบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) พระราชทานแก่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 สร้างความปลาบปลื้มปีติแก่เหล่าคณะผู้บริหารและพนักงานอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับบัตรอวยพรดังกล่าว หน้าปกของบัตรอวยพรเป็นอักษรพระนามย่อ “จภ” อยู่ตรงกลาง ภายใต้จุลมงกุฎ เมื่อพลิกบัตรอวยพร ด้านซ้ายเป็นอักษรพระนามย่อ “จภ” อยู่ตรงกลาง ภายใต้จุลมงกุฎ ตรงกลางมีข้อความอวยพร 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อความว่า “สุขสันต์ วันปีใหม่ 2565 Season’s Greeting 2022” พร้อมลายพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ส่วนด้านขวาเป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ชุดไทย