เมื่อวันที่ 9 ม.ค. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประกาศ เปิดให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถมารับวัคซีน Moderna เข็ม3 ได้ที่ จุดบริการวัคซีน วัดดอนไก่ดี วันที่ 10-14 ม.ค. 2565 ไม่ต้องลงทะเบียน มารับบัตรคิว มีคิวจำกัดในแต่ละวัน

โดยมีเงื่อนไขดังนี้
-เฉพาะคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร
-ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็น Sinovac, Sinopharm หรือ Astrazeneca ห่างมาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป