ไม้เถาเลื้อยมีมือเกาะ อายุหลายปีใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ หรือ รูปรี ดอกออกเป็นช่อ มีดอกย่อยสีขาว ขนาดเล็กจำนวนมาก ผลรูปรี แก่แล้วแตกออกภายในมีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคม–กันยายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือชำต้น เถาและใบ นำมาลวกจิ้มกับนํ้าพริก หรือใช้เป็นผักประกอบอาหาร ใส่ในแกง