สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 19 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,122 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,950 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 172 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 121,498 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,460 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 72,869 ราย กำลังรักษา 81,602 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,344,933 ราย หายป่วยแล้ว 2,241,363 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 12 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,968 ราย