ตามที่จ.ภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยว”ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” และเพื่อเป็นการขอความร่วมมือและสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อป้องกันและลดการระบาดโควิด-19 ใน พื้นที่ จ.ภูเก็ต สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย(ATUS) จึงหมายให้ นายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการสมาคม ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำน้ำ และอาจารย์สุภัทรา สังข์ทอง นายทะเบียนสมาคม ตัวแทนราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายวรพจน์ ตรีสุข ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสมรรถนะและฝึกอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำเอกสารขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในการร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย มอบให้ พ.ต.อ.ณัฐกิตดิ์ มีสุข ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต กก.ตม.2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นำไปแจกให้กับนักท่องเที่ยว 1 หมื่นใบ